Pedagogičtí zaměstnanci

Vedení školy

 • ředitel: Mgr. Bc. Daniel Kaiser (personalistika, plánování, kontrolní činnost)
 • statutární zástupce ředitele: Mgr. Bc. Daniel Absolon (pedagogika, suplování, organizace akcí, kurzy, výlety, testování, evidence, vysvědčení, BOZP)
 • zástupkyně ředitele: Mgr. Bc. Yvetta Nejtková (třídní knihy a výkazy, hospitace, vnitřní předpisy, školní kronika, správní řízení)
 • ekonomka: Eva Jeřelová (doplňková činnost, pronájmy, rozpočty, granty)

Rozšířené vedení školy (střední management):

 • Metodik 1. stupně: Mgr. Kateřina Lázničková (pomůcky, učebnice, mentorství, zápisy z TS)
 • Metodik pro zápis: Mgr. Lenka Kabelová (příprava zápisu, Odpoledne před školou, srovnávací testy 1. stupně)
 • Metodik 2. stupně a koordinátorka ŠVP: Mgr. Daniela Kaudersová (Otevřená škola, učitelská knihovna, praxe studentů na 2. stupni)
 • Metodik pro studium a péči o zaměstnance: Mgr. Jan Fialka (uvolňování žáků z výuky, potvrzení o studiu, projektové středy, zápisy z porad, FKSP)
 • Metodik pro DVPP: Mgr. Irena Červenková (školení, teambuildingy, praxe studentů na 1. stupni)
 • Metodik pro čtenářskou gramotnost: Mgr. Hana Malečková (školní knihovna, metodická pomoc)
 • Metodik pro volnočasové aktivity: Mgr. Andrea Dudrová (kroužky, spolupráce s externisty a ŠD)
 • Metodik pro děti s odlišným mateřským jazykem: Mgr. Maria Gayvoronskaya, Mgr. Hana Pospíchalová
 • Vedoucí asistentů pedagoga: Eva Cvrčková (rozvrhy AP, školní parlament, hra)

Koordinátoři:

 • koordinátorka IKT1: Ing. Zuzana Kasalová (tablety a notebooky 1.stupně)
 • koordinátor IKT2: Mgr. Jiří Valášek (interaktivní tabule a PC ve třídách, tablety 2.stupně, info 2)
 • koordinátor IKTW: Bc. Petr Zikeš (web, plán IKT, PC síť, PC kanceláře, kopírky, info 1)
 • koordinátoři EV: Mgr. Bc. Jana Adamcová, Mgr. Jiří Brabec (ekol. program, Den Země)

Třídní učitelé

 • přípravka – Mgr. Iva Brezinová
 • I. Kosatky – Hana Ješkeová
 • I. Lvi – Mgr. Veronika Bočkayová
 • I. Medúzy – Mgr. Irena Červenková
 • II. Chobotnice – Tereza Munzarová
 • II. Impaly – Mgr. Jitka Zikešová
 • II. Jeleni – Mgr. Hana Malečková
 • III. Fénixové – Mgr. Lenka Kabelová
 • III. Gaviálové – Zdeňka Effová
 • III. Huculové – Mgr. Daniela Kohoutková
 • IV. Čolci – Mgr. Jarmila Kloučková
 • IV. Dikobrazi – Mgr. Kateřina Lázničková
 • IV. Eoraptoři – Ing. Zuzana Kasalová
 • V. Albatrosi – Mgr. Tereza Bigazová
 • V. Bažanti – Ing. Bc. Radana Široká
 • V. Cikády – Mgr. Daniel Kraft
 • VI. Včely– Mgr. Jiří Brabec
 • VI. Zajíci – Mgr. Daniela Kaudersová
 • VI. Žirafy– Mgr. Martina Dvořáková
 • VII. Šídla – Bc. Jan Kube
 • VII. Tučňáci – Mgr. Jarmila Bartáková
 • VII. Užovky – Mgr. Jana Adamcová
 • VIII. Opice – Ing. Ludmila Buráňová
 • VIII. Papoušci – Milan Telvák
 • VIII. Rosničky – Mgr. Jiří Valášek
 • IX. Káňata – Mgr. Michal Nedelka
 • IX. Lachtani – Bc. Petr Zikeš
 • IX. Netopýři – Mgr. Dušan Hubač, DiS

Netřídní učitelé

Mgr. Bc. Daniel AbsolonMgr. Ivana Nebusová
Mgr. Marie BartůňkováMgr. Bc. Yvetta Nejtková
Ing. Lenka BílkováMgr. Kateřina Nováková
Mgr. Andrea DudrováMgr. Ladislav Pán
Lucie EffováMgr. Hana Pospíchalová
Mgr. PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D.Mgr. Majd Shaker
Mgr. Jan FialkaMgr. Zuzana Štecherová
Ing. Milena Hrubá, M.A.Mgr. Michaela Šimánková
Bc. Marie KadlecováIng. Ludmila Štefková
Mgr. Bc. Daniel KaiserIng. Kamila Tomčíková
Kateryna LavrenkoMichaela Vacková
Mgr. Tereza MarkováMgr. Václava Zajícová
Mgr. Tomáš MrkvaMgr. Bronislava Zezulová

Asistenti pedagogů

 • Ing. Lucie Alali
 • Michaela Brezinová
 • Eva Cvrčková
 • MUDr. Barbora Čáslavková, DiS.
 • Ing. Kateřina Friedová
 • Mgr. Maria Gayvoronskaya
 • Bc. Alena Hlaváčková
 • Martin Kubík
 • Pavla Kučerová
 • Oksana Lasko
 • Kamila Lehovcová
 • Bc. Jana Mejšnerová, DiS.
 • Liudmyla Pylypiak
 • Markéta Pertová
 • Olesia Rehaliuk
 • Mgr. Taťána Sadirova
 • Bc. Andrea Saravanan
 • Mgr. Majd Shaker
 • Bc. Adéla Sůvová
 • Mgr. Natálie Uhlířová

Provozní zaměstnanci

 • ekonomka: Eva Jeřelová (doplňková činnost, pronájmy, rozpočty, granty
 • hospodářka: Michaela Hezinová
 • pokladní hodiny: Po, St – 7:30 - 8:30 a Út – 15:00 - 16:00

 • školník: Roman Štěpanovský
 • topič: Aleš Jelínek
 • údržbář: Petr Vlasák
 • úklid, vrátnice, služba kopírování:
  Petra Ajksnerová
  Karla Drábková
  Yvona Jalovcová
  Anna Jandová
  Markéta Jeřábková
  Jana Karešová
  Šárka Pilařová

Aktuality