Pedagogičtí zaměstnanci

Vedení školy

 • ředitel: Mgr. Bc. Daniel Kaiser (104, personalistika, plánování, kontrolní činnost, DVPP)
 • statutární zástupce ředitele: Mgr. Bc. Daniel Absolon (103, pedagogika, suplování, organizace akcí, kurzy, výlety, spolupráce s VŠ, BOZP)
 • zástupce ředitele pro 0. – 4. ročník: Mgr. Petr Stránský (133, dokumentace, hospitace, srovnávací testy, zápis do 1. ročníku, kroužky, e-mailový zpravodaj, spolupráce s MŠ a KPŠ, rozvrhy asistentů pedagoga)
 • zástupkyně ředitele pro 5. – 9. ročník: Mgr. Bc. Yvetta Nejtková (112, dokumentace, hospitace, srovnávací testy, FKSP, vnitřní předpisy, školní kronika, správní řízení)

Specializované činnosti

 • koordinátorka ŠVP: Mgr. Daniela Kaudersová (Otevřená škola, učitelská knihovna)
 • koordinátor projektových střed: Mgr. Jan Fialka
 • koordinátor IKTW: Bc. Petr Zikeš (web, plán IKT, PC síť, PC kanceláře, kopírky, info 1)
 • koordinátor IKT: Mgr. Jiří Valášek (interaktivní tabule a PC ve třídách, info 2)
 • koordinátoři EV: Mgr. Bc. Jana Adamcová, Mgr. Jiří Brabec (ekol. program, Den Země)
 • školní knihovna: Mgr. Hana Malečková (Klub mladého čtenáře)
 • školní časopis: Mgr. Tomáš Mrkva, Mgr. Jiří Valášek

Výchovně-vzdělávací oblasti - garanti

 • Jazyk a jazyková komunikace (Čj, AJ, Nj, Rj, Frj, Itj, Drm a volitelné)
 • Český jazyk 1: Mgr. Hana Malečková
 • Český jazyk 2: Mgr. Daniela Kaudersová
 • Anglický jazyk 1: Mgr. Jitka Kašparová
 • Anglický jazyk 2: Mgr. Dušan Hubač
 • Další cizí jazyky: Mgr. Bc. Yvetta Nejtková
 • Matematika a její aplikace (M, Rtk)
 • 1: Mgr. Zuzana Kasalová
 • 2: Bc. Petr Zikeš
 • Informační a komunikační technologie: Mgr. Jiří Valášek
 • Člověk a jeho svět (Prk, Př, Vl): Mgr. Jitka Zikešová
 • Člověk a společnost (D, VOZ, Z): Mgr. Jan Fialka
 • Člověk a příroda (Př, Ch, Fy, Z): Mgr. Jiří Brabec
 • Umění a kultura (Hv, Vv, Drm)
 • 1: Mgr. Irena Červenková
 • 2: Mgr. Daniel Absolon
 • Člověk a zdraví (Tv, VOZ, Zdravý životní styl, Ochrana člověka za mimoř. událostí)
 • 1: Mgr. Andrea Dudrová
 • 2: Mgr. Daniel Kraft
 • Člověk a svět práce (Pcv, Výchova k volbě povolání)
 • 1: Mgr. Lenka Kabelová
 • 2: Ing. Bc. Radana Široká

Třídní učitelé

 • přípravka – Mgr. Iva Brezinová
 • I. Chobotnice – Mgr. Petr Stránský
 • I. Impaly – Mgr. Jitka Zikešová
 • I. Jeleni – Mgr. Hana Malečková
 • II. Fénixové – Mgr. Lenka Kabelová
 • II. Gaviálové – Mgr. Marie Bartůňková
 • II. Huculové – Mgr. Daniela Kohoutková
 • III. Čolci – Mgr. Jarmila Kloučková
 • III. Dikobrazi – Mgr. Kateřina Lázničková
 • III. Eoraptoři – Ing. Zuzana Kasalová
 • IV. Albatrosi – Mgr. Irena Červenková
 • IV. Bažanti – Mgr. Václava Zajícová
 • IV. Cikády – Mgr. Jitka Kašparová
 • V. Včely– Mgr. Jiří Brabec
 • V. Zajíci – Mgr. Daniela Kaudersová
 • V. Žirafy– Mgr. Martina Dvořáková (BÍL)
 • VI. Šídla – Bc. Jan Kube
 • VI. Tučňáci – Mgr. Jarmila Bartáková
 • VI. Užovky – Mgr. Jana Adamcová
 • VII. Opice – Ing. Ludmila Buráňová
 • VII. Papoušci – Milan Telvák
 • VII. Rosničky – Mgr. Jiří Valášek
 • VIII. Káňata – Mgr. Michal Nedelka
 • VIII. Lachtani – Bc. Petr Zikeš
 • VIII. Netopýři – Mgr. Dušan Hubač, DiS
 • IX. Housenky – Mgr. Daniel Kraft
 • IX. Chrousti – Ing. Bc. Radana Široká
 • IX. Ještěrky – Mgr. Jan Fialka

Netřídní učitelé

Ing. Lenka BílkováMgr. Ladislav Pán
Bc. Tereza BigazováMgr. Hana Pospíchalová
Mgr. Andrea DudrováMgr. Lenka Rousová
Zdeňka EffováMgr. Majd Shaker
Hana JeškeováBc. Zuzana Štecherová
Mgr. Tereza MarkováMgr. Michaela Šimánková
Mgr. Tomáš MrkvaIng. Ludmila Štefková
Tereza MunzarováIng. Kamila Tomčíková
Mgr. Ivana NebusováMichaela Vacková
Mgr. Kateřina NovákováMgr. Bronislava Zezulová

Asistenti pedagogů

 • Michaela Brezinová
 • Eva Cvrčková
 • MUDr. Barbora Čáslavková, DiS.
 • Ing. Kateřina Friedová
 • Bc. Alena Hlaváčková
 • Mgr. Václava Hřebíčková
 • Pavla Kučerová
 • Kamila Lehovcová
 • Tereza Munzarová
 • Gabriela Pazderová DiS.
 • Markéta Pertová
 • Tereza Rožová
 • Bc. Andrea Saravanan
 • Mgr. Majd Shaker
 • Ing. Kamila Tomčíková

Provozní zaměstnanci

 • ekonomka: Eva Jeřelová (doplňková činnost, pronájmy, rozpočty, granty
 • hospodářka: Alena Prátová (pokladní hodiny: Po, St – 7:30 - 8:30 a Út – 15:00 - 16:00)
 • školník: Roman Štěpanovský
 • topič: Aleš Jelínek
 • údržbář: Petr Vlasák
 • úklid, vrátnice, služba kopírování: Petra Ajksnerová, Helena Hangurová, Yvona Jalovcová, Anna Jandová, Markéta Jeřábková, Jana Karešová, Šárka Pilařová

Aktuality