Pedagogičtí zaměstnanci

Vedení školy

 • ředitel: Mgr. Bc. Daniel Kaiser (personalistika, plánování, kontrolní činnost)
 • statutární zástupce ředitele: Mgr. Bc. Daniel Absolon (pedagogika, suplování, organizace akcí, kurzy, výlety, testování, evidence, vysvědčení, BOZP)
 • zástupkyně ředitele: Mgr. Bc. Yvetta Nejtková (třídní knihy a výkazy, hospitace, vnitřní předpisy, školní kronika, správní řízení)
 • ekonomka: Eva Jeřelová (doplňková činnost, pronájmy, rozpočty, granty)

Rozšířené vedení školy (střední management):

 • Metodik 1. stupně: Mgr. Kateřina Lázničková (pomůcky, učebnice, mentorství, zápisy z TS)
 • Metodik pro zápis: Mgr. Lenka Kabelová (příprava zápisu, Odpoledne před školou, srovnávací testy 1. stupně)
 • Metodik 2. stupně a koordinátorka ŠVP: Mgr. Daniela Kaudersová (Otevřená škola, učitelská knihovna, praxe studentů na 2. stupni)
 • Metodik pro studium a péči o zaměstnance: Mgr. Jan Fialka (uvolňování žáků z výuky, potvrzení o studiu, projektové středy, zápisy z porad, FKSP)
 • Metodik pro DVPP: Mgr. Irena Červenková (školení, teambuildingy, praxe studentů na 1. stupni)
 • Metodik pro čtenářskou gramotnost: Mgr. Hana Malečková (knihovna, metodická pomoc)
 • Metodik pro volnočasové aktivity: Mgr. Andrea Dudrová (kroužky, spolupráce s externisty)
 • Metodik pro děti s odlišným mateřským jazykem: Mgr. Hana Pospíchalová
 • Vedoucí asistentů pedagoga: Eva Cvrčková (rozvrhy AP, školní parlament, rozhlas)

Koordinátoři:

 • koordinátorka IKT1: Ing. Zuzana Kasalová (tablety a notebooky 1.stupně)
 • koordinátor IKT2: Mgr. Jiří Valášek (interaktivní tabule a PC ve třídách, tablety 2.stupně, info 2)
 • koordinátor IKTW: Bc. Petr Zikeš (web, plán IKT, PC síť, PC kanceláře, kopírky, info 1)
 • koordinátoři EV: Mgr. Bc. Jana Adamcová, Mgr. Jiří Brabec (ekol. program, Den Země)

Třídní učitelé

 • přípravka – Mgr. Iva Brezinová
 • I. Nosorožci – Mgr. Jarmila Kloučková
 • I. Orli – Ing. Zuzana Kasalová
 • I. Pandy – Mgr. Kateřina Lázničková
 • II. Kosatky – Hana Ješkeová
 • II. Lvi – Mgr. Veronika Bočkayová
 • II. Medúzy – Mgr. Irena Červenková
 • III. Chobotnice – Mgr. Blanka Martínková
 • III. Impaly – Mgr. Jitka Zikešová
 • III. Jeleni – Mgr. Hana Malečková
 • IV. Fénixové – Mgr. Lenka Kabelová
 • IV. Gaviálové – Zdeňka Effová
 • IV. Huculové – Mgr. Anna Kubíčková
 • V. Čolci – Mgr. Bronislava Zezulová
 • V. Dikobrazi – Mgr. Michal Nedelka
 • V. Eoraptoři – Mgr. Dušan Hubač, DiS.
 • VI. Albatrosi – Mgr. Jan Fialka
 • VI. Bažanti – Ing. Bc. Radana Široká
 • VI. Cikády – Bc. Petr Zikeš
 • VII. Včely– Mgr. Jiří Brabec
 • VII. Zajíci – Mgr. Daniela Kaudersová
 • VII. Žirafy– Mgr. Martina Dvořáková
 • VIII. Šídla – Bc. Jan Kube
 • VIII. Tučňáci – Mgr. Jarmila Bartáková
 • VIII. Užovky – Mgr. Jana Adamcová
 • IX. Opice – Ing. Ludmila Buráňová
 • IX. Papoušci – Milan Telvák
 • IX. Rosničky – Mgr. Jiří Valášek

Netřídní učitelé

Mgr. Bc. Daniel Absolon (IX. P)Kateryna Lavrenko (II. M)
Ing. Lucie Alali (II. L)Mgr. Monika Ludlová (V. Č)
Mgr. Marie Bartůňková (IV. G)Mgr. Tereza Marková (VIII. Š)
Ing. Lenka Bílková (VIII. T)Bc. Jana Mejšnerová
Mgr. Eva Červeňáková (VII. Ž)Mgr. Tomáš Mrkva (VII. V)
Mgr. Andrea Dudrová (VIII. U)Mgr. Ivana Nebusová (I. O)
Lucie EffováMgr. Bc. Yvetta Nejtková (IX. R)
Mgr. PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D.Mgr. Kateřina Nováková
Mgr. Valeriya GolyakováMgr. Ladislav Pán
Bc. Petr GyarfásMgr. Hana Pospíchalová (VI. B)
Ing. Milena Hrubá, M.A.Bc. Andrea Saravanan
Mgr. et Mgr. Andrea Jupová (V. E)Mgr. Majd Shaker (I. P)
Bc. Marie Kadlecová (I. O)Mgr. Michaela Šimánková (IX. O)
Mgr. Bc. Daniel KaiserIng. Ludmila Štefková (V. D)
Bc. Jan Klán (VII. Z)Ing. Kamila Tomčíková (VI. A)
Mgr. Daniel Kraft (VI. C)Mgr. Natálie Uhlířová (IV. H)
Lenka Kubalová (III. I)Mgr. Václava Zajícová (III. CH)
Oksana Lasko 

Asistenti pedagogů

 • Eva Cvrčková
 • MUDr. Barbora Čáslavková, DiS.
 • Ing. Kateřina Friedová
 • Mgr. Valeriya Golyaková
 • Bc. Petr Gyarfás
 • Bc. Alena Hlaváčková
 • Marcela Hubačová
 • Martin Kubík
 • Galina Kratochvílová
 • Pavla Kučerová
 • Oksana Lasko
 • Kateryna Lavrenko
 • Kamila Lehovcová
 • Bc. Jana Mejšnerová, DiS.
 • Bc. Jana Mrvíková
 • Markéta Pertová
 • Mgr. Taťána Sadirova
 • Bc. Andrea Saravanan
 • Mgr. Majd Shaker
 • Vira Usova
 • Mgr. Natálie Uhlířová

Provozní zaměstnanci

 • ekonomka: Eva Jeřelová (doplňková činnost, pronájmy, rozpočty, granty
 • hospodářka: Michaela Hezinová
 • pokladní hodiny: Po, St – 7:30 - 8:30 a Út – 15:00 - 16:00

 • školník: Roman Štěpanovský
 • topič: Aleš Jelínek
 • údržbář: Petr Vlasák
 • úklid, vrátnice, služba kopírování:
  Petra Ajksnerová
  Karla Drábková
  Yvona Jalovcová
  Anna Jandová
  Markéta Jeřábková
  Jana Karešová
  Šárka Pilařová

Aktuality