Pedagogičtí zaměstnanci

Vedení školy

 • ředitel: Mgr. Bc. Daniel Kaiser (104, personalistika, plánování, kontrolní činnost, DVPP)
 • statutární zástupce ředitele: Mgr. Bc. Daniel Absolon (103, pedagogika, suplování, organizace akcí, kurzy, výlety, spolupráce s VŠ, BOZP)
 • zástupce ředitele pro 0. – 4. ročník: Mgr. Petr Stránský (133, dokumentace, hospitace, srovnávací testy, zápisy do 1. ročníku, kroužky, e-mailový zpravodaj, spolupráce s MŠ a KPŠ, rozvrhy asistentů pedagoga)
 • zástupkyně ředitele pro 5. – 9. ročník: Mgr. Bc. Yvetta Nejtková (112, dokumentace, hospitace, srovnávací testy, FKSP, vnitřní předpisy, školní kronika, správní řízení)

Specializované činnosti

 • koordinátor IKTW: Bc. Petr Zikeš (web školy, plán IKT, počítačová síť, kopírky, info 1)
 • koordinátor IKT: Mgr. Jiří Valášek (interaktivní tabule a PC ve třídách, info 2)
 • koordinátor EV: Mgr. Bc. Jana Adamcová, Mgr. Jiří Brabec (ekoprogramy, Den Země)
 • školní knihovna a Klub mladého čtenáře: Mgr. Hana Malečková
 • školní časopis: Mgr. Blanka Štěrbová, Mgr. Jiří Valášek (kiwimagazin ( @ ) centrum ( . ) cz)
 • koordinátorka ŠVP: Mgr. Daniela Kaudersová (Otevřená škola, projektové středy, učitelská knihovna)

Výchovně-vzdělávací oblasti - garanti

 • Jazyk a jazyková komunikace (Čj, AJ, Nj, Rj, Frj, Itj, Drm a volitelné)
 • Český jazyk 1: Mgr. Hana Malečková
 • Český jazyk 2: Mgr. Daniela Kaudersová
 • Anglický jazyk 1: Mgr. Lenka Rousová
 • Anglický jazyk 2: Mgr. Dušan Hubač
 • Další cizí jazyky: Mgr. Bc. Yvetta Nejtková
 • Matematika a její aplikace (M, Rtk)
 • 1: Mgr. Alena Kolaříková
 • 2: Bc. Petr Zikeš
 • Informační a komunikační technologie: Mgr. Jiří Valášek
 • Člověk a jeho svět (Prk, Př, Vl): Mgr. Jitka Zikešová
 • Člověk a společnost (D, VOZ, Z): Mgr. Jan Fialka
 • Člověk a příroda (Př, Ch, Fy, Z): Mgr. Jiří Brabec
 • Umění a kultura (Hv, Vv, Drm)
 • 1: Mgr. Irena Červenková
 • 2: Mgr. Daniel Absolon
 • Člověk a zdraví (Tv, VOZ, Zdravý životní styl, Ochrana člověka za mimoř. událostí)
 • 1: Mgr. Andrea Dudrová
 • 2: Mgr. Daniel Kraft
 • Člověk a svět práce (Pcv, Výchova k volbě povolání)
 • 1: Mgr. Lenka Kabelová
 • 2: Ing. Bc. Radana Široká

Třídní učitelé

 • přípravka – Mgr. Iva Brezinová
 • I. Fénixové – Mgr. Lenka Kabelová
 • I. Gaviálové – Mgr. Marie Bartůňková
 • I. Huculové – Mgr. Daniela Kohoutková
 • II. Čolci – Mgr. Jarmila Kloučková
 • II. Dikobrazi – Mgr. Kateřina Lázničková
 • II. Eoraptoři – Ing. Zuzana Kasalová
 • III. Albatrosi – Mgr. Irena Červenková
 • III. Bažanti – Mgr. Václava Zajícová
 • III. Cikády – Mgr. Jitka Kašparová
 • IV. Včely – Mgr. Hana Malečková
 • IV. Zajíci – Mgr. Jitka Zikešová
 • IV. Žirafy – Mgr. Alena Kolaříková
 • V. Šídla – Bc. Jan Kube
 • V. Tučňáci – Mgr. Jarmila Bartáková
 • V. Užovky – Mgr. Petr Stránský
 • VI. Opice – Ing. Ludmila Buráňová
 • VI. Papoušci – Milan Telvák
 • VI. Rosničky – Mgr. Jiří Valášek
 • VII. Káňata – Mgr. Michal Nedelka
 • VII. Lachtani – Bc. Petr Zikeš
 • VII. Netopýři – Mgr. Dušan Hubač, DiS
 • VIII. Housenky – Mgr. Blanka Štěrbová
 • VIII. Chrousti – Ing. Bc. Radana Široká
 • VIII. Ještěrky – Mgr. Jan Fialka
 • IX. Datlové – Mgr. Daniela Kaudersová
 • IX. Fretky – Ing. Lenka Bílková
 • IX. Gepardi – Mgr. Jiří Brabec

Netřídní učitelé

Seznam netřídních učitelů
Mgr. Bc. Jana AdamcováIng. Robert Němeček
Bc. Tereza BigazováMgr. Ladislav Pán
Bc. Tereza ČičmancováMgr. Hana Pospíchalová
Mgr. Andrea DudrováMgr. Lenka Rousová
Lucie EffováMgr. Majd Shaker
Zdeňka EffováBcA. Barbora Soukupová
Hana JeškeováBc. Zuzana Štecherová
Bc. Marie KadlecováMgr. Michaela Šimánková
Mgr. Daniel KraftIng. Ludmila Štefková
Mgr. Tereza MarkováIng. Kamila Tomčíková
Mgr. Tomáš MrkvaMichaela Vacková
Tereza MunzarováMgr. Bronislava Zezulová
Mgr. Ivana Nebusová

Asistenti pedagogů

 • Michaela Brezinová
 • Eva Cvrčková
 • Ing. Kateřina Friedová
 • Bc. Alena Hlaváčková
 • Mgr. Václava Hřebíčková
 • Kamila Lehovcová
 • Gabriela Pazderová DiS.
 • Markéta Pertová
 • Mgr. Taťána Sadirova
 • Bc. Andrea Saravanan
 • Mgr. Majda Shaker
 • Jana Štěpánová
 • Ing. Kamila Tomčíková

Provozní zaměstnanci

 • ekonomka: Eva Jeřelová (doplňková činnost, pronájmy, rozpočty, granty
 • hospodářka: Alena Prátová (pokladní hodiny: Po, St – 7:30 - 8:30 a Út – 15:00 - 16:00)
 • školník: Roman Štěpanovský
 • topič: Aleš Jelínek
 • údržbář: Petr Vlasák
 • úklid, vrátnice, služba kopírování: Petra Ajksnerová, Yvona Jalovcová, Anna Jandová, Markéta Jeřábková, Jana Karešová, Šárka Pilařová, Blanka Štolbová

Aktuality