Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

www.kpsjizni.cz

Stanovy KPŠ (ve formátu PDF)

č. účtu: 2601844195/2010

e-mail: kpsjizni@seznam.cz

KPŠ je spolek, jehož prostřednictvím se mohou rodiče podílet na běhu školy a rozvíjet její komunitní charakter. KPŠ spolupracuje s vedením školy a ze svých fondů pomáhá zajišťovat některé nadstandardní pomůcky pro mimoškolní činnost i výuku a finančně podporuje sociálně slabší žáky, aby se mohli účastnit školních akcí.

KPŠ pořádá během školního roku vlastní tradiční akce pro děti a rodiče a podílí se svojí spoluprací na akcích školy, ať už se jedná o podzimní Den s Jížou, bleší trhy, Vánoční koncert, Pálení čarodějnic, Zahradní slavnost, Filmový festival Jižní či Den před školou pro nastávající prvňáčky. Dospělým jsou určené „Čaje o šesté“, kde mají rodiče a zaměstnanci školy příležitost si při přátelském posezení nad šálkem čaje či kávy poslechnout odborníky na aktuální témata týkající se dětí a potom s nimi debatovat. Možnost seznámit se a propojit se mají rodiče i zaměstnanci školy rovněž na zábavné “dospělácké bojovce” KPŠ zvané Šifrovačka.

Členství v KPŠ vzniká zaplacením ročního členského příspěvku. Každý třídní kolektiv má své delegáty, kteří budou voleni dne 5. 9. na třídních schůzkách. Ti se pak scházejí 3 – 4x do roka a dle svých možností se podílejí na organizaci akcí KPŠ. Srdečně vítáme všechny aktivní rodiče a přátele, kteří mají zájem na prohlubování komunitní atmosféry ve škole svých dětí.

Rodičům – nováčkům je určen sestavený „Manuál pro rodiče žáka ZŠ Jižní IV“.

Předseda: Radek Valter

Místopředseda: Jana Heroutová

Člen výboru: Michaela Dvořáková

Pokladník: Daniela Klímová