Cíle pro školní rok 2019/20

  1. Využít přechodu z normativního financování škol na nákladové a nabídnout žákům více volitelných předmětů a možností při půlení hodin.
  2. Změnit systém projektových střed po personální i po programové stránce.
  3. Využít spolupráci s VŠ sdruženími a zapojit studenty – cizince do akce “Týden jazyků“. Zajistit výjezd žáků do ciziny s cílem zlepšit svoji angličtinu.
  4. Dokončit fungování Centra kolegiální podpory napojeného na UP v Olomouci a spolupracujícího pod naším vedením s dalšími školami v Praze.
  5. Efektivně využívat finance ze strukturálních fondů EU nejen formou šablon (OPPV, PR atd.). Využít stáže 10ti pedagogů v helsinské ZŠ k inspiraci v práci s dětmi s OMJ a v systému inkluzivního vzdělávání.
  6. Připravit plán dlouhodobého rozvoje školy, projednat s vedením radnice také možnosti realizace dostavby 3. patra a rekonstrukci skleníku.
  7. DVPP zaměřit primárně na metody a formy práce s integrovanými žáky a žáky s OMJ a na jejich hodnocení. Hledat možnosti zavádění formativního hodnocení místo sumativního.

Aktuality