Informace o školní družině při ZŠ Jižní pro školní rok 2020 – 2021

IZO: 112300162

Vedoucí školní družiny: Karla Kadlečková (linka 111)

Zástupkyně vedoucí ŠD: Bc. Marie Kadlecová

Provoz školní družiny:

 • 6:30 – 9:00 – ranní klub ŠD
 • 11:45 – 16:30 ŠD v odděleních
 • 16:30 – 17:30 odpolední klub ŠD

Umístění jednotlivých tříd:

 • “0, 4. Z” – Galina Kratochvílová (školička - 128)*
 • 1. F – Jana Štěpánová (modrá - 116)
 • 1. G – Tereza Munzarová (červ. IV. Š - 117)
 • 1. H – Alena Kubešová (zelená - 115)
 • 2. Č – Věra Provazníková (II. Č - 133)
 • 2. D – Lucie Effová (II. D - 109)
 • 2. E – Bc. Marie Kadlecová (II. E - 109)
 • 3. A – Karla Kadlečková (žlutá V. C - 114)
 • 3. B – Kateřina Bittnerová (pod ŠJ - 108)
 • 3. C – Bc. Helena Jurenková (III. C - 133)
 • 4. VZ – Lenka Kubalová (školička - 129)
 • 4. Ž – Michaela Vondráková (IV. Ž - 134)*

* Dočasná změna do odvolání:
Žáci 4. Z budou administrativně v oddělení „0, 4. Z“. S ohledem na doporučení nemísit žáky mezi ročníky bude z hygienických důvodů do odvolání tato polovina „zajíců“ přidělena do oddělení 4. Ž.


ŠD je určena pro žáky 0. - 4. ročníku. Poplatek za ŠD činí 250,- Kč za měsíc.

Zájmové kroužky budou uvedeny v příloze, na vývěskách a na webových stránkách včetně stanovených poplatků. Provoz kroužků bude zahájen 21. 9. 2020.

Aktuality