Informace o školní družině při ZŠ Jižní pro školní rok 2021 – 2022

IZO: 112300162

ŠD je určena pro žáky 0. - 4. ročníku. Poplatek za ŠD činí 250,- Kč za měsíc.

Vedoucí školní družiny: Karla Kadlečková (linka 111)

Provoz školní družiny:

 • 6:30 – 9:00 – ranní klub ŠD
 • 11:45 – 16:30 - ŠD v odděleních
 • 16:30 – 17:30 - odpolední klub ŠD

Umístění jednotlivých tříd:

 • “04” – Galina Kratochvílová (školička)
 • 1CH – Michaela Vondráková (žlutá)
 • 1I – Lenka Kubalová (modrá)
 • 1J – Martin Kubík (zelená)
 • 2F – Jana Štěpánová (školička)
 • 2G – Kateřina Bittnerová (červená, II. G)
 • 2H – Alena Kubešová (II. H)
 • 3Č – Věra Provazníková (III. Č)
 • 3D – Lucie Effová (III. D)
 • 3E – Bc. Marie Kadlecová (pod ŠJ)
 • 4AB – Karla Kadlečková (IV. A)
 • 4CB – Bc. Helena Jurenková (IV. C)

Zájmové kroužky budou uvedeny v příloze, na vývěskách a na webových stránkách včetně stanovených poplatků. Provoz kroužků bude zahájen 20. 9. 2021.

Aktuality