Informace o školní družině při ZŠ Jižní pro školní rok 2018 – 2019

IZO: 112300162

Vedoucí školní družiny: Karla Kadlečková (linka 111)

Zástupkyně vedoucí ŠD: Bc. Marie Kadlecová

Provoz školní družiny:

 • 6:30 – 9:00 – ranní klub ŠD
 • 11:45 – 16:00 ŠD v odděleních
 • 16:00 – 17:30 odpolední klub ŠD

Umístění jednotlivých tříd:

 • "0", 4. U – Galina Kratochvílová (školička - 128)
 • 1. Č – Věra Provazníková (I. Č - 133)
 • 1. D – Lucie Effová (I. D - 109)
 • 1. E – Bc. Marie Kadlecová (I. E - 109)
 • 2. A – Karla Kadlečková (zelená - 115)
 • 2. B – Kateřina Bittnerová (žlutá V. C - 114)
 • 2. C – Bc. Helena Jurenková (II. C - 133)
 • 3. V – Lenka Kubalová (školička - 129)
 • 3. Z – Bc. Iveta Greňová (modrá - 116)
 • 3. Ž – Michaela Vondráková (pod ŠJ - 108)
 • 4. T, U – Alena Kubešová (IV. T - 135)
 • 4. Š – Tereza Munzarová (červená IV. Š - 117)

ŠD je určena pro žáky 0. - 4. ročníku. Poplatek za ŠD činí 250,- Kč za měsíc.

Zájmové kroužky budou uvedeny v příloze, na vývěskách a na webových stránkách včetně stanovených poplatků. Provoz kroužků bude zahájen 23. 9. 2019.

Aktuality