Organizace školního roku, plán akcí

1. pololetí: 1. 9. 2020 - 28. 1. 2021

2. pololetí: 1. 2. 2021 - 30. 6. 2021

Prázdniny

 • Podzimní prázdniny: 29. 10. - 30. 10.
 • Vánoční prázdniny: 23. 12. 2020 - 3. 1. 2021
 • Pololetní prázdniny: 29. 1.
 • Jarní prázdniny: 22. - 28. 2.
 • Velikonoční prázdniny: 1. 4.
 • Hlavní prázdniny: 1. 7. - 31. 8.

Plán akcí

září

Seznam akcí
1. 9.Zahájení 93. školního roku
2. 9.Školní parlament
3. 9.Třídní schůzky (on-line)
8. 9.Schůze KPŠ (jídelna)
7. – 9. 9.Ekologický program pro V. Š (Vlašim)
9. – 11. 9.Ekologický program pro V. T (Vlašim)
9. 9. od 15:00Přihlašování žáků do kroužků (on-line)
14. – 16. 9.Ekologický program pro V. U (Vlašim)
14. – 16. 9.GO program VI. R (Stará Živohošť)
16. – 18. 9.GO program VI. O (Stará Živohošť)
18. – 20. 9.Výjezd školního parlamentu (Stará Živohošť – pořádá CTS)
20. – 22. 9.GO program VI. P (Stará Živohošť)
21. – 25. 9.Týden jazyků (projekt 5. – 7. r.)
od 21. 9.Začínají kroužky
22. – 24. 9.Sběr papíru
29. 9.Rozvrh podle pondělí!!!
30. 9.Květinový den v boji proti rakovině 2020 (vrátnice)

říjen

Seznam akcí
3. 10.Dopoledne s Jížou (pořádá KPŠ - zahrada)
5. 10.Školní parlament
6. 10.Školská rada, provozní porada
7. 10.Branný den (projekt 5. – 7. r.)
15. 10.Odevzdání krátkých filmů „Filmový festival Jižní“ (pořádá KPŠ)
17. 10.Šifrovačka (pořádá KPŠ – mimo školu)
29. – 30. 10.Podzimní prázdniny

listopad

Seznam akcí
12. 11. Školní parlament
3. 11. Pedagogická rada, následují schůzky „3 v 1“ (on-line)
8. 11. „Filmový festival Jižní“ (pořádá KPŠ)
25. 11. Jarmark (projekt na fin. gramotnost 5. - 7. r.)
24. – 26. 11. Sběr papíru
30. 11. Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou

prosinec

Seznam akcí
4. 12. Mikuláš chodí po škole
7. 12. Školní parlament
15. 12. Vánoční besídka pro veřejnost (formou videí)
23. 12. – 3. 1. Vánoční prázdniny

leden

Seznam akcí
4. 1. Školní parlament
5. 1. Třídní schůzky (on-line), informace ke studiu na SŠ na webu
12. – 14. 1. Sběr papíru
13. 1. od 17:00 Informace o zápis do 1. ročníku a přípravné třídy na webu
16. – 20. 1. Lyžařský zájezd pro 7. ročník (Postalm - Rakousko)
19. 1. Pedagogická rada
28. 1. Pololetní vysvědčení
29. 1. Pololetní prázdniny

únor

Seznam akcí
1. 2. Školní parlament
1. 2. Přihlašování k závěrečným pracím 9. ročníku
3. 2. začíná Kurz Předškolák (10 lekcí)
22. – 28. 2. Jarní prázdniny (Praha 6 – 10: 24. 2. – 1. 3.)
22. 2. Přihlášky na SŠ pro 1. kolo

březen

Seznam akcí
1. 3. Školní parlament
2. – 4. 3. Sběr papíru

duben

Seznam akcí
1. 4. Velikonoční prázdniny
6. 4. Školská rada, pedagogická rada
6. – 7. 4. Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy (způsob podle situace)
12. 4. Školní parlament
20. – 22. 4. Sběr papíru
21. 4. Den Země (projekt 5. – 7. r.) a Jarní Blešák (KPŠ - zahrada)
22. 4. Focení tříd
29. 4. Případné losování při převisu uchazečů do 1. ročníku
29. 4. Čarodějnice (pořádá KPŠ - zahrada)

květen

Seznam akcí
3. 5. Školní parlament
12. 5. Květinový den v boji proti rakovině 2021
10. – 21. 5. Vyhrazený termín pro jednodenní výlety 5. – 9. ročníku
19. 5. v 16:00 Schůzky rodičů budoucí přípravné třídy (amfiteátr)
27. 5. Zahradní slavnost ke Svátku sousedů a MDD (podle situace)

červen

Seznam akcí
7. 6. Školní parlament
8. 6. v 17:00 hodin Schůzky rodičů budoucího 1. ročníku (amfiteátr)
9. 6. od 15:00 Přihlašování žáků 5. ročníku k dalšímu cizímu jazyku (on-line)
15. 6. od 14:00 Obhajoby závěrečných prací 9. ročníku
16. 6. od 16:00 Odpoledne před školou pro budoucí prvňáčky (zahrada)
16. 6. od 15:00 Přihlašování žáků 7. a 8. ročníku k volitelným předmětům
22. – 24. 6. Sběr papíru
22. 6. Pedagogická rada
24. – 28. 6. Olympijské dny (celoškolní projekt) a akce tříd
29. 6. Celoškolní setkání (podle situace)
30. 6. Ukončení školního roku
1. 7. – 31. 8.Hlavní prázdniny

Součástí školního vzdělávacího programu „Otevřená škola“ jsou projektové dny pro 5. až 7. ročník jednou za měsíc. Naplánovaný program je pro děti a vyučující závazný. Výstupem projektu je vždy hodnocení žáků v daných předmětech. Pro žáka, který se projektu nezúčastní, organizátor připraví náhradní úkol.

Výhled pro školní rok 2021/22

 • 1. 9. 2021 – 30. 6. 2022, pololetí ukončeno v pondělí 31. 1. 2022
 • Ředitelské volno: 25. 10. a 26. 10. 2021
 • Podzimní prázdniny: středa 27. 10. a pátek 29. 10. 2021
 • Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. 12. 2021 - neděle 2. 1. 2022. Vyučování od pondělí 3. 1. 2022.
 • Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 4. 2. 2022
 • Jarní prázdniny: 7. – 13. 3. 2022
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. 4. 2022
 • Hlavní prázdniny: pátek 1. 7. 2022 - středa 31. 8. 2022
 • Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. 9. 2022.

Organizace vyučování

Organizace výuky
1. - 4. ročník, vstup do budovy „starým vchodem“ v 7:55 - 8:10
1. hodina:8:15 - 9:00
přestávka:9:00 - 9:10
2. hodina:9:10 - 9:55
velká přestávka:9:55 - 10:10
3. hodina:10:10 - 10:55
přestávka:10:55 - 11:05
4. hodina:11:05 - 11:50
přestávka:11:50 - 12:00
5. hodina:12:00 - 12:45
přestávka:12:45 - 12:55
6. hodina:12:55 - 13:40
přestávka:13:40 - 13:50
7. hodina:13:50 - 14:35
přestávka:14:35 - 14:45
8. hodina:14:45 - 15:30
přestávka:15:30 - 15:40
9. hodina:15:40 - 16:25
Organizace výuky
5. - 9. ročník, vstup do budovy „hlavním vchodem“ v 7:40 - 7:55
1. hodina:8:00 - 8:45
přestávka:8:45 - 8:55
2. hodina:8:55 - 9:40
svačinová přestávka:9:40 - 10:00
3. hodina:10:00 - 10:45
velká přestávka:10:45 - 11:00
4. hodina:11:00 - 11:45
přestávka:11:45 - 11:55
5. hodina:11:55 - 12:40
přestávka:12:40 - 12:50
6. hodina:12:50 - 13:35
velká přestávka:13:35 - 13:50
7. hodina:13:50 - 14:35
přestávka:14:35 - 14:45
8.hodina:14:45 - 15:30
přestávka:15:30 - 15:40
9. hodina:15:40 - 16:25

Aktuality