Organizace školního roku, plán akcí

1. pololetí: 4. 9. 2023 - 31. 1. 2024

2. pololetí: 1. 2. 2023 - 28. 6. 2024

Plán akcí

září

Seznam akcí
4. 9. pondělíZahájení školního roku, od 5. 9. podle rozvrhu
5. 9. 8:00Školní parlament (8:00), Celoškolní setkání (9:00)
5. 9.Třídní schůzky (0.-4. r.: 17:00, 5.-9. r.: 18:00)
6. – 8. 9.GO program VI. A (Samopše)
6. – 8. 9.Eko program V. D (Vlašim)
6. 9. od 15:00Přihlašování žáků do kroužků
8. – 10. 9.Výjezd školního parlamentu (Samopše)
10. – 12. 9.GO program VI. C (Samopše)
12. 9.Schůze KPŠ
11. – 13. 9.Eko program V. Č (Vlašim)
12. – 14. 9.GO program VI. B (Samopše)
18. – 20. 9.Eko program pro V. E (Vlašim)
od 18. 9.Začínají kroužky
29. 9.Ředitelské volno

říjen

Seznam akcí
2. 10.Školní parlament
3. 10. – 5. 10.Sběr papíru
3. 10.Školská rada, provozní porada
4. 10.Branný den (podklady pro TH a projekt pro 5. – 7. ročník)
7. 10.Dopoledne s Jížou (pořádá KPŠ)
15. 10.Tvořivá dílna (Podzimní dekorace – pořádá KPŠ)
21. 10.Šifrovačka (pořádá KPŠ)
23. 10.Odevzdání krátkých filmů „Filmový festival Jižní“ (pořádá KPŠ)
26. – 27. 10.Podzimní prázdniny
29. 10.Tvořivá dílna (Dušičková dekorace – pořádá KPŠ)

listopad

Seznam akcí
6. 11. Školní parlament
7. 11. Pedagogická rada, následují schůzky „3 v 1“
12. 11. Promítání a vyhodnocení „Filmového festivalu Jižní“ (pořádá KPŠ)
16. 11. Páteční rozvrh místo čtvrtečního
22. 11. Jarmark (projekt fin. gram. pro 5. – 7. r. a dobrovolně ostatní třídy)
  Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou
29. 11. Zimní blešák (pořádá KPŠ)

prosinec

Seznam akcí
4. 12. Školní parlament
5. 12. Mikuláš chodí po škole
5. – 7. 12. Sběr papíru
19. 12. Vánoční besídka pro veřejnost
20. 12. Koncert Děti dětem, besídky
27. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny

leden

Seznam akcí
8. 1. Školní parlament
9. 1. Třídní schůzky, informace ke studiu na SŠ
17. 1. od 17:00 Schůzka se zájemci o zápis do 1. ročníku a př. třídy
23. 1. Pedagogická rada
23. – 25. 1. Sběr papíru
31. 1. Pololetní vysvědčení

únor

Seznam akcí
2. 2. Pololetní prázdniny
5. – 9. 2. Jarní prázdniny (Praha 6–10: 12. – 16. 2.)
12. 2. Školní parlament, celoškolní setkání
12. 2. Přihlašování k závěrečným pracím 9. ročníku
14. 2. začíná Kurz Předškolák (10 lekcí)
23. 2. Karneval
do 28.2. Přihlášky na SŠ pro 1. kolo

březen

Seznam akcí
3. 3. – 7. 3. 1. Lyžařský zájezd pro 7. ročník (Postalm – Rakousko)
7. 3. – 11. 3. 2. Lyžařský zájezd pro 7. ročník (Postalm – Rakousko
4. 3. Školní parlament
28. 3. Velikonoční prázdniny

duben

Seznam akcí
8. 4. Školní parlament
9. 4. Školská rada, pedagogická rada
10. – 11. 4. Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy
??? Přijímací zkoušky na maturitní obory
17. 4. Jarní Blešák (KPŠ – venku)
21. 4. Tvořivá dílna (Jarní dekorace – KPŠ)
23. – 25. 4. Sběr papíru
24. 4. Den Země (projekt pro 5. – 7. r.)
25. 4. Focení tříd
25. 4. Čarodějnice (pořádá KPŠ – venku)

květen

Seznam akcí
6. 5. Školní parlament
2. 5. Případné losování při převisu uchazečů do 1. ročníku
??. 5. Květinový den v boji proti rakovině 2024
13. – 31. 5. Vyhrazený termín pro výlety 5. – 9. ročníku

červen

Seznam akcí
3. 6. Školní parlament
5. 6. v 16:00 Schůzky rodičů budoucí přípravné třídy
5. 6. od 15:00 Přihlašování žáků 5. ročníku k dalšímu cizímu jazyku
6. 6. Zahradní slavnost ke Svátku sousedů a MDD
7. – 8. 6. volby do Evropského parlamentu
11. 6. od 14:00 Obhajoby závěrečných prací 9. ročníku (celoškolní projekt)
12. 6. od 15:00 Přihlašování žáků 7. a 8. ročníku k volitelným předmětům
12. 6. v 17:00 hodin Schůzky rodičů budoucího 1. ročníku
18. – 20. 6. Sběr papíru
20. 6. Pedagogická rada
24. – 26. 6. Olympijské dny (celoškolní projekt) a akce tříd
27. 6. Celoškolní setkání
27. 6. Tvořivá dílna (Kytička pro vyučující – KPŠ)
28. 6. Ukončení školního roku

červenec - srpen

30. 6. - 6. 7.Ubytování Sokolů ve škole v době XVII. sletu
1. 7. - 1. 9.Hlavní prázdniny
29. 8. od 15:30Odpoledne před školou

Výhled pro 97. školní rok 2024/25

  • Začátek v pondělí 2. 9. 2024, konec 28. 6. 2024, pololetí ukončeno v úterý 31. 1. 2024
  • Podzimní prázdniny: úterý 29. 10. a středa 30. 10. 2024
  • Vánoční prázdniny: pondělí 23. 12. 2024 - pátek 3. 1. 2025. Vyučování od pondělí 6. 1. 2025
  • Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 31. 1. 2025
  • Jarní prázdniny: 10. – 16. 2. 2025
  • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 17. 4. 2025
  • Hlavní prázdniny: pátek 1. 7. 2025 - neděle 31. 8. 2025
  • Období školního vyučování ve školním roce 2025/2026 začne v pondělí 1. 9. 2025.
  • Případné vyhlášení ředitelského volna je v kompetenci ředitele školy (předpoklad 31.10., 1.11., 9.5.)

Organizace vyučování

Organizace výuky
1. - 4. ročník, vstup do budovy „starým vchodem“ v 7:55 - 8:10
1. hodina:8:15 - 9:00
přestávka:9:00 - 9:10
2. hodina:9:10 - 9:55
velká přestávka:9:55 - 10:10
3. hodina:10:10 - 10:55
přestávka:10:55 - 11:05
4. hodina:11:05 - 11:50
přestávka:11:50 - 12:00
5. hodina:12:00 - 12:45
přestávka:12:45 - 12:55
6. hodina:12:55 - 13:40
přestávka:13:40 - 13:50
7. hodina:13:50 - 14:35
přestávka:14:35 - 14:45
8. hodina:14:45 - 15:30
přestávka:15:30 - 15:40
9. hodina:15:40 - 16:25
Organizace výuky
5. - 9. ročník, vstup do budovy „hlavním vchodem“ v 7:40 - 7:55
1. hodina:8:00 - 8:45
přestávka:8:45 - 8:55
2. hodina:8:55 - 9:40
svačinová přestávka:9:40 - 10:00
3. hodina:10:00 - 10:45
velká přestávka:10:45 - 11:00
4. hodina:11:00 - 11:45
přestávka:11:45 - 11:55
5. hodina:11:55 - 12:40
přestávka:12:40 - 12:50
6. hodina:12:50 - 13:35
velká přestávka:13:35 - 13:50
7. hodina:13:50 - 14:35
přestávka:14:35 - 14:45
8.hodina:14:45 - 15:30
přestávka:15:30 - 15:40
9. hodina:15:40 - 16:25