Organizace školního roku, plán akcí

1. pololetí: 1. 9. 2022 - 31. 1. 2023

2. pololetí: 1. 2. 2023 - 30. 6. 2023

Plán akcí

31. 8. od 15:30Odpoledne před školou

září

Seznam akcí
1. 9.Zahájení školního roku, od 2. 9. podle rozvrhu
1. 9.Třídní schůzky (0.-4. r.: 17:00, 5.-9. r.: 18:00)
2. 9.Školní parlament
5. – 7. 9.Ekologický program pro V. A (Vlašim)
7. – 9. 9.GO program VI. V (Stará Živohošť)
6. 9.Schůze KPŠ
7. 9. od 15:00Přihlašování žáků do kroužků
7. – 9. 9.Ekologický program pro V. B (Vlašim)
9. – 11. 9.Výjezd školního parlamentu (Stará Živohošť)
11. – 13. 9.GO program VI. Z (Stará Živohošť)
13. – 15. 9.GO program VI. Ž (Stará Živohošť)
12. – 14. 9.Ekologický program pro V. C (Vlašim)
19. – 23. 9.Týden jazyků
od 19. 9.Začínají kroužky
20. – 22. 9.Sběr papíru
23. – 24. 9.Komunální volby

říjen

Seznam akcí
1. 10.Dopoledne s Jížou (pořádá KPŠ)
3. 10.Školní parlament
4. 10.Školská rada, provozní porada
5. 10.Branný den
21. – 22. 10.Šifrovačka (pořádá KPŠ)
21. 10.Odevzdání krátkých filmů „Filmový festival Jižní“ (pořádá KPŠ)
24. – 27. 10.Ředitelské volno a podzimní prázdniny

listopad

Seznam akcí
7. 11. Školní parlament
8. 11. Pedagogická rada, následují schůzky „3 v 1“
13. 11. Promítání a vyhodnocení „Filmového festivalu Jižní“ (pořádá KPŠ)
23. 11. Jarmark (projekt fin. gram. pro 5. – 7. r. a dobrovolně ostatní třídy)
22. – 24. 11. Sběr papíru
  Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou
30. 11. Zimní blešák (pořádá KPŠ)

prosinec

Seznam akcí
5. 12. Mikuláš chodí po škole
5. 12. Školní parlament
20. 12. Vánoční besídka pro veřejnost
21. 12. Koncert Děti dětem, besídky
23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny

leden

Seznam akcí
9. 1. Školní parlament
10. 1. Třídní schůzky, informace ke studiu na SŠ
10. – 12. 1. Sběr papíru
13. – 14. 1. volby prezidenta ČR
18. 1. od 17:00 Schůzka se zájemci o zápis do 1. ročníku a př. třídy
24. 1. Pedagogická rada
31. 1. Pololetní vysvědčení

únor

Seznam akcí
3. 2. Pololetní prázdniny
6. 2. Školní parlament, celoškolní setkání
6. 2. Přihlašování k závěrečným pracím 9. ročníku
8. 2. začíná Kurz Předškolák (10 lekcí)
27. 2. – 3. 3. Lyžařský zájezd pro 7. ročník (Postalm - Rakousko)
do 28.2. Přihlášky na SŠ pro 1. kolo
  Karneval

březen

Seznam akcí
7. – 9. 3. Sběr papíru
13. – 19. 3. Jarní prázdniny (Praha 6 – 10: 6. – 12. 2.)
6. 3. Školní parlament

duben

Seznam akcí
3. 4. Školní parlament
4. 4. Školská rada, pedagogická rada
6. 4. Velikonoční prázdniny
11. 4. Pondělní rozvrh místo úterního
12. – 13. 4. Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy (podle aktuální situace)
13. - 14. 4 Přijímací zkoušky na maturitní obory
18. – 20. 4. Sběr papíru
19. 4. Jarní Blešák (pořádá KPŠ)
26. 4. Den Země
20. 4. Focení tříd
27. 4. Čarodějnice (pořádá KPŠ)

květen

Seznam akcí
2. 5. Pondělní rozvrh místo úterního
2. 5. Školní parlament
2. 5. Případné losování při převisu uchazečů do 1. ročníku
10. 5. Květinový den v boji proti rakovině 2023
1. – 26. 5. Vyhrazený termín pro výlety 5. – 9. ročníku

červen

Seznam akcí
1. 6. Zahradní slavnost ke Svátku sousedů a MDD
5. 6. Školní parlament
7. 6. v 16:00 Schůzky rodičů budoucí přípravné třídy
7. 6. od 15:00 Přihlašování žáků 5. ročníku k dalšímu cizímu jazyku
13. 6. od 14:00 Obhajoby závěrečných prací 9. ročníku
14. 6. od 15:00 Přihlašování žáků 7. a 8. ročníku k volitelným předmětům
14. 6. v 17:00 hodin Schůzky rodičů budoucího 1. ročníku
20. – 22. 6. Sběr papíru
22. 6. Pedagogická rada
23. – 27. 6. Olympijské dny a akce tříd
29. 6. Celoškolní setkání
30. 6.Ukončení školního roku

červenec - srpen

1. 7. - 1. 9.Hlavní prázdniny
31. 8. od 15:30Odpoledne před školou

Akce psané kurzívou mohou být změněny s ohledem na hygienická opatření.

Výhled pro 96. školní rok 2023/24

  • pondělí 4. 9. 2023, konec 28. 6. 2024, pololetí ukončeno v úterý 31. 1. 2024
  • Ředitelské volno: pátek 29. 9 2023
  • Podzimní prázdniny: 26. 10. a 27. 10. 2023
  • Vánoční prázdniny: pátek 23. 12. 2023 - úterý 2. 1. 2024. Vyučování od středy 3. 1. 2024.
  • Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 2. 2. 2024 a navazují
  • Jarní prázdniny: 5. – 9. 2. 2024
  • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. 3. 2024
  • Hlavní prázdniny: pátek 1. 7. 2024 - neděle 1. 9. 2024
  • Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. 9. 2024.

Organizace vyučování

Organizace výuky
1. - 4. ročník, vstup do budovy „starým vchodem“ v 7:55 - 8:10
1. hodina:8:15 - 9:00
přestávka:9:00 - 9:10
2. hodina:9:10 - 9:55
velká přestávka:9:55 - 10:10
3. hodina:10:10 - 10:55
přestávka:10:55 - 11:05
4. hodina:11:05 - 11:50
přestávka:11:50 - 12:00
5. hodina:12:00 - 12:45
přestávka:12:45 - 12:55
6. hodina:12:55 - 13:40
přestávka:13:40 - 13:50
7. hodina:13:50 - 14:35
přestávka:14:35 - 14:45
8. hodina:14:45 - 15:30
přestávka:15:30 - 15:40
9. hodina:15:40 - 16:25
Organizace výuky
5. - 9. ročník, vstup do budovy „hlavním vchodem“ v 7:40 - 7:55
1. hodina:8:00 - 8:45
přestávka:8:45 - 8:55
2. hodina:8:55 - 9:40
svačinová přestávka:9:40 - 10:00
3. hodina:10:00 - 10:45
velká přestávka:10:45 - 11:00
4. hodina:11:00 - 11:45
přestávka:11:45 - 11:55
5. hodina:11:55 - 12:40
přestávka:12:40 - 12:50
6. hodina:12:50 - 13:35
velká přestávka:13:35 - 13:50
7. hodina:13:50 - 14:35
přestávka:14:35 - 14:45
8.hodina:14:45 - 15:30
přestávka:15:30 - 15:40
9. hodina:15:40 - 16:25

Aktuality