Organizace školního roku, plán akcí

1. pololetí: 2. 9. 2019 - 30. 1. 2020

2. pololetí: 3. 2. 2020 - 30. 6. 2020

Prázdniny

 • Podzimní prázdniny a ředitelské volno: 29. 10. - 1. 11.
 • Vánoční prázdniny: 21. 12. 2019 - 5. 1. 2020
 • Pololetní prázdniny: 31. 1.
 • Jarní prázdniny: 17. - 21. 2.
 • Velikonoční prázdniny: 9. 4.
 • Hlavní prázdniny: 1. 7. - 31. 8.

Plán akcí

září

2. 9.Zahájení 92. školního roku
3. 9.Školní parlament a celoškolní setkání
5. 9.Třídní schůzky
10. 9.Schůze KPŠ
11. 9. od 15:00Přihlašování žáků do kroužků
11. – 13. 9.GO program pro VI. L (Lhotka)
13. – 15. 9.Výjezd školního parlamentu (Lhotka)
15. – 17. 9.GO program pro VI. K (Lhotka)
17. – 19. 9.GO program pro VI. N (Lhotka)
23. – 27. 9.Týden jazyků
od 23. 9.Začínají kroužky
24. – 26. 9.Sběr papíru

říjen

1. 10.Školská rada
2. 10.Branný den (cyklo a turistický projekt)
5. 10.Dopoledne s Jížou (pořádá KPŠ)
7. 10.Školní parlament
7. - 8. 10.Ekologický program pro V. O (Vlašim)
8. - 9. 10.Ekologický program pro V. P (Vlašim)
9. - 10. 10.Ekologický program pro V. R (Vlašim)
10. - 11. 10.Ekologický program pro V. S (Vlašim)
11. 10.Odevzdání krátkých filmů „Filmový festival Jižní“ (pořádá KPŠ)
19. 10.Šifrovačka (pořádá KPŠ)
26. – 30. 10.Podzimky s BORem (mimo Prahu)
29. – 30. 10.Podzimní prázdniny
31. 10.Ředitelské volno

listopad

1. 11. Ředitelské volno
4. 11. Školní parlament a celoškolní setkání
5. 11. Pedagogická rada, následují schůzky „3 v 1“
10. 11. Vyhodnocení „Filmového festivalu Jižní“ (pořádá KPŠ)
15. – 17. 11. Ringo turnaj s BORem (Stráž p/Ralskem)
20. 11. Jarmark
26. – 28. 11. Sběr papíru
27. 11. Zimní blešák (pořádá KPŠ)
30. 11. Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou

prosinec

2. 12. Školní parlament
4. 12. Mikulášské tvoření v BORu (klubovna)
5. 12. Mikuláš chodí po škole, provozní porada
17. 12. Vánoční koncert
18. 12. Koncert Děti dětem, besídky
21. 12. – 5. 1. Vánoční prázdniny

leden

6. 1. Školní parlament
7. 1. Třídní schůzky, informace ke studiu na SŠ
14. – 16. 1. Sběr papíru
15. 1. od 17:00 Schůzka s rodiči zájemců o zápis do 1. ročníku a přípravné třídy
21. 1. Pedagogická rada
30. 1. Pololetní vysvědčení
31. 1. Pololetní prázdniny
31. 1. Pololetky s BORem (v Praze)

únor

3. 2. Školní parlament, celoškolní setkání
4. 2. Přihlašování k závěrečným pracím 9. ročníku
5. 2. začíná Kurz pro předškoláky (10 lekcí)
15. – 22. 2. Jarňáky na lyžích s BORem (Rokytnice n/Jizerou)
17. – 21. 2. Jarní prázdniny (Praha 6 – 10: 24. 2. – 1. 3.)
28. 2. Přihlášky na SŠ pro 1. kolo

březen

2. 3. Školní parlament
3. – 5. 3. Sběr papíru
10. – 14. 3. Lyžařský zájezd (Postalm - Rakousko)

duben

1. – 2. 4. Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy
6. 4. Školní parlament
7. 4. Školská rada, pedagogická rada
8. 4. Rozvrh podle pátku
9. 4. Velikonoční prázdniny
9. 4. Velikonoční tvoření s BORem (v klubovně)
12. – 26. 4. Přijímací zkoušky na maturitní obory
28. 4. Případné losování při převisu uchazečů do 1. ročníku
21. – 23. 4. Sběr papíru
22. 4. Den Země a Jarní Blešák (pořádá KPŠ)
23. 4. Focení tříd
29. 4. Čarodějnice (pořádá KPŠ)

květen

4. 5. Školní parlament
7. 5. Rozvrh podle pátku
13. 5. Květinový den v boji proti rakovině
11. – 22. 5. Vyhrazený termín pro výlety 5. – 9. ročníku
20. 5. v 16:00 Schůzky rodičů budoucí přípravné třídy
28. 5. Zahradní slavnost ke Svátku sousedů a MDD

červen

1. 6. Školní parlament
2. 6. v 17:00 hodin Schůzky rodičů budoucího 1. ročníku
10. 6. od 15:00 Přihlašování žáků 5. ročníku k dalšímu cizímu jazyku
10. 6. od 16:00 Odpoledne před školou pro budoucí prvňáčky
16. – 18. 6. Sběr papíru
16. 6. od 14:00 Obhajoby závěrečných prací 9. ročníku
17. 6. od 15:00 Přihlašování žáků 7. a 8. ročníku k volitelným předmětům
18. 6. Pedagogická rada
22. – 24. 6. Olympijské dny a akce tříd
25. 6. Celoškolní setkání
30. 6. Ukončení školního roku
1. 7. – 31. 8. Hlavní prázdniny
27. 6. – 11. 7. Letní tábor v Líšnici – I. turnus (pořádá BOR)
11. – 25. 7.Letní tábor v Líšnici – II. turnus (pořádá BOR)

Některé pravidelné akce proběhnou v rámci třídnických hodin a "projektových dnů" (pro 5. až 7. ročník jednou za měsíc). Plán projektů a akcí je nedílnou součástí plánu na školní rok. Naplánovaný program je pro děti a vyučující závazný. Výstupem projektu je vždy hodnocení žáků v dotčených předmětech. Pro žáka, který se projektu nezúčastní, organizátor připraví náhradní úkol.

Na výlet může vyjet jen ta třída, ze které pojede minimálně 85% žáků. Výlety se řídí samostatnou směrnicí a nesmějí kolidovat s jinými akcemi. Případné další akce budou vyhlašovány v průběhu roku.

Výhled pro školní rok 2020/21

 • 1. 9. 2020 – 30. 6. 2021, pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. 1. 2021
 • Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. 10. a pátek 30. 10. 2020
 • Ředitelské volno: 16. 11. a 21. – 22. 12. 2020
 • Vánoční prázdniny: středa 23. 12. 2020 - neděle 3. 1. 2021. Vyučování od pondělí 4. 1. 2021.
 • Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 29. 1. 2021
 • Jarní prázdniny: 22. – 28. 2. 2021
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. 4. 2021
 • Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. 7. 2021 - úterý 31. 8. 2021
 • Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. 9. 2021. Změna rozvrhu v týdnu: úterý 29. 9. podle pondělního rozvrhu. O vyhlášení ředitelského volna bude rozhodováno koncem června 2020.

Organizace vyučování

1. - 4. ročník, vstup do budovy „starým vchodem“ v 7:55 - 8:10
1. hodina:8:15 - 9:00
přestávka:9:00 - 9:10
2. hodina:9:10 - 9:55
velká přestávka:9:55 - 10:10
3. hodina:10:10 - 10:55
přestávka:10:55 - 11:05
4. hodina:11:05 - 11:50
přestávka:11:50 - 12:00
5. hodina:12:00 - 12:45
přestávka:12:45 - 12:55
6. hodina:12:55 - 13:40
přestávka:13:40 - 13:50
7. hodina:13:50 - 14:35
přestávka:14:35 - 14:45
8. hodina:14:45 - 15:30
přestávka:15:30 - 15:40
9. hodina:15:40 - 16:25
5. - 9. ročník, vstup do budovy „hlavním vchodem“ v 7:40 - 7:55
1. hodina:8:00 - 8:45
přestávka:8:45 - 8:55
2. hodina:8:55 - 9:40
svačinová přestávka:9:40 - 10:00
3. hodina:10:00 - 10:45
velká přestávka:10:45 - 11:00
4. hodina:11:00 - 11:45
přestávka:11:45 - 11:55
5. hodina:11:55 - 12:40
přestávka:12:40 - 12:50
6. hodina:12:50 - 13:35
velká přestávka:13:35 - 13:50
7. hodina:13:50 - 14:35
přestávka:14:35 - 14:45
8.hodina:14:45 - 15:30
přestávka:15:30 - 15:40
9. hodina:15:40 - 16:25

Aktuality