Organizace školního roku, plán akcí

1. pololetí: 1. 9. 2021 - 31. 1. 2022

2. pololetí: 1. 2. 2022 - 30. 6. 2022

Prázdniny

 • Podzimní prázdniny a ředitelské volno: 25. 10. - 29. 10.
 • Vánoční prázdniny: 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022
 • Pololetní prázdniny: 4. 2.
 • Jarní prázdniny: 7. - 13. 3.
 • Velikonoční prázdniny: 14. 4.
 • Hlavní prázdniny: 1. 7. - 31. 8.

Plán akcí

září

Seznam akcí
2. 9.Třídní schůzky (0.-4. r.: 17:00, 5.-9. r.: 18:00)
6. – 8. 9.Ekologický program pro V. V (Vlašim) Bra
6. – 8. 9.GO program VI. Š (Stará Živohošť) Kue, Frí
7. 9.Schůze KPŠ
8. 9. od 15:00Přihlašování žáků do kroužků
8. – 10. 9.Ekologický program pro V. Z (Vlašim) Kau
8. – 10. 9.GO program VI. U (Stará Živohošť) Adc, Frí
10. – 12. 9.Výjezd školního parlamentu (Stará Živohošť)
12. – 14. 9.GO program VI. T (Stará Živohošť) Bar, Kau
13. – 15. 9.Ekologický program pro V. Ž (Vlašim) Dvo
20. – 24. 9.Týden jazyků (zařazeno jako projekt 5. – 7. r.)
od 20. 9.Začínají kroužky
21. – 23. 9.Sběr papíru
29. 9.Květinový den 2021 (30. 9.-3. 10. na vrátnici)

říjen

Seznam akcí
2. 10.Dopoledne s Jížou (pořádá KPŠ)
4. 10.Školní parlament
5. 10.Školská rada, provozní porada
6. 10.Branný den (podklady pro TH a projekt pro 5. – 7. ročník)
16. 10.Šifrovačka (pořádá KPŠ)
22. 10.Odevzdání krátkých filmů „Filmový festival Jižní“ (pořádá KPŠ)
25. – 29. 10.Podzimní prázdniny a ředitelské volno

listopad

Seznam akcí
1. 11. Školní parlament
9. 11. Pedagogická rada, následují schůzky „3 v 1“
14. 11. Vyhodnocení „Filmového festivalu Jižní“ (pořádá KPŠ)
24. 11. Jarmark (projekt fin. gram. pro 5.–7. r. a dobrovolně ostatní třídy)
23. – 25. 11. Sběr papíru
  Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou

prosinec

Seznam akcí
1. 12. Zimní blešák (pořádá KPŠ)
3. 12. Mikuláš chodí po škole
6. 12. Školní parlament
21. 12. Vánoční besídka pro veřejnost
22. 12. Koncert Děti dětem, besídky
23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny

leden

Seznam akcí
3. 1. Školní parlament
4. 1. Třídní schůzky, informace ke studiu na SŠ
11. – 13. 1. Sběr papíru
19. 1. od 17:00 Schůzka se zájemci o zápis do 1. ročníku a př. třídy
25. 1. Pedagogická rada
31. 1. Pololetní vysvědčení

únor

Seznam akcí
4. 2. Pololetní prázdniny
7. 2. Školní parlament, celoškolní setkání
7. 2. Přihlašování k závěrečným pracím 9. ročníku
8. 2. začíná Kurz Předškolák (10 lekcí)
28. 2. – 4. 3. Lyžařský zájezd pro 7. ročník (Postalm - Rakousko)
  Přihlášky na SŠ pro 1. kolo

březen

Seznam akcí
1. – 3. 3. Sběr papíru
7. – 13. 3. Jarní prázdniny (Praha 6 – 10: 14. – 20. 3.)
14. 3. Školní parlament

duben

Seznam akcí
4. 4. Školní parlament
5. 4. Školská rada, pedagogická rada
5. – 6. 4. Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy (podle aktuální situace)
14. 4. Velikonoční prázdniny
??? Přijímací zkoušky na maturitní obory
19. – 21. 4. Sběr papíru
20. 4. Jarní Blešák (KPŠ – venku)
27. 4. Den Země (projekt pro 5. – 7. r.)
21. 4. Focení tříd
28. 4. Čarodějnice (pořádá KPŠ - venku)

květen

Seznam akcí
2. 5. Školní parlament
2. 5. Případné losování při převisu uchazečů do 1. ročníku
11. 5. Květinový den v boji proti rakovině 2022
2. – 27. 5. Vyhrazený termín pro výlety 5. – 9. ročníku

červen

Seznam akcí
2. 6. Zahradní slavnost ke Svátku sousedů a MDD
6. 6. Školní parlament
8. 6. v 16:00 Schůzky rodičů budoucí přípravné třídy
8. 6. od 15:00 Přihlašování žáků 5. ročníku k dalšímu cizímu jazyku
14. 6. od 14:00 Obhajoby závěrečných prací 9. ročníku (celoškolní projekt)
15. 6. od 15:00 Přihlašování žáků 7. a 8. ročníku k volitelným předmětům
16. 6. v 17:00 hodin Schůzky rodičů budoucího 1. ročníku
21. – 23. 6. Sběr papíru
23. 6. Pedagogická rada
24. – 28. 6. Olympijské dny (celoškolní projekt) a akce tříd
29. 6. Celoškolní setkání
30. 6. Ukončení školního roku
1. 7. – 31. 8. Hlavní prázdniny
31. 8. od 15:30Odpoledne před školou pro budoucí prvňáčky

Akce mohou být přesunuty, vedeny on-line nebo i zrušeny s ohledem na hygienická opatření (takovéto akce jsou označené kurzívou).

Výhled pro školní rok 2022/23

 • čtvrtek 1. 9. 2022 – 30. 6. 2023, pololetí ukončeno v pondělí 31. 1. 2023
 • Podzimní prázdniny: středa 27. 10. a pátek 29. 10. 2022
 • Vánoční prázdniny: pátek 23. 12. 2022 - neděle 2. 1. 2023. Vyučování od pondělí 3. 1. 2023.
 • Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 3. 2. 2023
 • Jarní prázdniny: 13. – 19. 3. 2023
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. 4. 2023
 • Hlavní prázdniny: pátek 1. 7. 2023 - neděle 3. 9. 2023
 • Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve pondělí 4. 9. 2023.

Organizace vyučování

Organizace výuky
1. - 4. ročník, vstup do budovy „starým vchodem“ v 7:55 - 8:10
1. hodina:8:15 - 9:00
přestávka:9:00 - 9:10
2. hodina:9:10 - 9:55
velká přestávka:9:55 - 10:10
3. hodina:10:10 - 10:55
přestávka:10:55 - 11:05
4. hodina:11:05 - 11:50
přestávka:11:50 - 12:00
5. hodina:12:00 - 12:45
přestávka:12:45 - 12:55
6. hodina:12:55 - 13:40
přestávka:13:40 - 13:50
7. hodina:13:50 - 14:35
přestávka:14:35 - 14:45
8. hodina:14:45 - 15:30
přestávka:15:30 - 15:40
9. hodina:15:40 - 16:25
Organizace výuky
5. - 9. ročník, vstup do budovy „hlavním vchodem“ v 7:40 - 7:55
1. hodina:8:00 - 8:45
přestávka:8:45 - 8:55
2. hodina:8:55 - 9:40
svačinová přestávka:9:40 - 10:00
3. hodina:10:00 - 10:45
velká přestávka:10:45 - 11:00
4. hodina:11:00 - 11:45
přestávka:11:45 - 11:55
5. hodina:11:55 - 12:40
přestávka:12:40 - 12:50
6. hodina:12:50 - 13:35
velká přestávka:13:35 - 13:50
7. hodina:13:50 - 14:35
přestávka:14:35 - 14:45
8.hodina:14:45 - 15:30
přestávka:15:30 - 15:40
9. hodina:15:40 - 16:25

Aktuality